از اين پس كليه سايتهاي مجتمع  فقط در مرورگرهاي جديد همچون IE11  و Mozilla و Chrome نمايش صحيحي خواهند داشت.

 

  

 

  

 

                   

آدرس : تهران، خيابان ستارخان ،خيابان صحرايي -نبش ميدان خبرگار (دبيرستان )
تلفن : 44277091-3
آدرس رايانامه : school aboualisinasch ir
آدرس : تهران، خیابان ستارخان ،خیابان صحرایی -نبش میدان خبرگار (دبیرستان )
تلفن : 44277091-3
آدرس رايانامه : school aboualisinasch ir